Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy
 

Výsledok:

1539 ks nájdených
Telefónne čislo:
052 711 05 00, 052 449 24 42
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
059 85 Štrbské Pleso, Štrbské Pleso č.3
Sídlo:
059 85 Štrbské Pleso, Štrbské Pleso č.3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43421702, (02) 43638703
Mobil:
(02) 63810051
Fax:
(02) 43421702, (02) 43638703
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
820 15 Bratislava 215, Radničné nám. 1,P.O.B 26
Sídlo:
820 15 Bratislava 215, Radničné nám. 1,P.O.B 26

Top Služby: