Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy
 

Výsledok:

347 ks nájdených
Telefónne čislo:
(032) 7444763
Mobil:
(044) 5523500
Fax:
(045) 5511317, (045) 5511317
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
059 21 Svit, Štúrova 220
Sídlo:
059 21 Svit, Štúrova 220

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 7644566, (041) 7235011
Mobil:
(041) 7232903
Fax:
(041) 7645651, (041) 7645651
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Hálkova 3
Sídlo:
010 01 Žilina, Hálkova 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 4461828, (057) 4463373
Mobil:
(057) 4880110
Fax:
(033) 5511004, (033) 5511004
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topžou, Duklianskych hrdinov 2473
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topžou, Duklianskych hrdinov 2473

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7435537
Mobil:
0905-444-852
Fax:
(043) 4221075, (043) 4221075
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topžou, Herlianska 1077
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topžou, Herlianska 1077

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43414315
Mobil:
(055) 6783258, (055) 6782163
Fax:
(02) 43414316, (02) 43414316
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 04 Bratislava 4, Staré grunty 53
Sídlo:
841 04 Bratislava 4, Staré grunty 53

Top Služby:

Telefónne čislo:
(038) 5321025, (038) 5321032
Mobil:
(038) 5321527, (038) 5322038
Fax:
(02) 65440384, (02) 65440384
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, Gogožova 1
Sídlo:
955 01 Topožčany, Gogožova 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 53631135, (02) 53631137
Mobil:
00421 905 483 139
Fax:
(055) 2810713, (055) 2810713
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 09 Bratislava, Zvolenská 32
Sídlo:
821 09 Bratislava, Zvolenská 32

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 32553000
Mobil:
00421 905 483 139
Fax:
(02) 32553001, (02) 32553001
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, K výstavisku 13
Sídlo:
911 01 Trenčín, K výstavisku 13

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44457339, (02) 44257735
Mobil:
(02) 44641321
Fax:
(02) 32553001, (02) 32553001
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 02 Bratislava 3, Račianska 109/b
Sídlo:
831 02 Bratislava 3, Račianska 109/b

Top Služby:

Telefónne čislo:
(052) 7721102, (052) 7721346
Mobil:
0905 726 880, 0907 449 840
Fax:
00421 51 74 70 302
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Námestie sv. Egídia 52
Sídlo:
058 01 Poprad, Námestie sv. Egídia 52

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43631091
Mobil:
(057) 7580421
Fax:
(048) 4148112, (048) 4148112
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 03 Bratislava 2, Mierová 83
Sídlo:
821 03 Bratislava 2, Mierová 83

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 29001320
Mobil:
(057) 7580421
Fax:
(048) 4148112, (048) 4148112
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 05 Nitra-Krškany, Staromlynská 2
Sídlo:
949 05 Nitra-Krškany, Staromlynská 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43427276
Mobil:
(02) 63810051
Fax:
(02) 43411844, (02) 43411844
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 01 Bratislava 2, Drieňova 25
Sídlo:
821 01 Bratislava 2, Drieňova 25

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43337745
Mobil:
0903 721 563
Fax:
(048) 4142222, (048) 4142222
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 04 Bratislava 2, Galvaniho 10
Sídlo:
821 04 Bratislava 2, Galvaniho 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6806472
Mobil:
(02) 62317223
Fax:
(055) 6806473, (055) 6806473
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Krivá 18
Sídlo:
040 01 Košice, Krivá 18

Top Služby: