Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy, fakulta zdravotníctva
 

Výsledok:

43 ks nájdených
Telefónne čislo:
02 444 56398
Mobil:
0902 334 927
Fax:
02 444 563 98
E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava, Dopravná 57
Sídlo:
831 06 Bratislava, Dopravná 57

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 763 73 82
Mobil:
0903 581 916, 0903 565 151, 0903 551 916
Web:
E-mail:
Sídlo:
010 01 Žilina, Jánošíkova 264

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 640 18 85
Mobil:
(034) 7742112
Fax:
035 640 18 85
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Komárňanská 14
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Komárňanská 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 52494936, (02) 55410250
Mobil:
(02) 52444615, 0903 239 551
Fax:
(02) 45526406, (02) 45526406
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 04 Bratislava 2, Azalkova 9
Sídlo:
821 04 Bratislava 2, Azalkova 9

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 728 9094
Mobil:
0908 020 888
Fax:
034 165 10894
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 12 Košice, Spišské námestie 2
Sídlo:
040 12 Košice, Spišské námestie 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
033 551 12 48
Mobil:
0910 822 815, 0910 822 811
Fax:
00421 465 439 669
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Štefánikova 35
Sídlo:
917 01 Trnava, Štefánikova 35

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 452 430 80
Mobil:
0948 130 741
Fax:
047/4512412
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
908 51 Holíč, Jednoradová 997/1
Sídlo:
908 51 Holíč, Jednoradová 997/1

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 452 3590
Mobil:
0907 906 801, 0917 681 480
Fax:
034 / 659 00 86
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
060 01 Kežmarok, Dr. Fishera 795/6
Sídlo:
060 01 Kežmarok, Dr. Fishera 795/6

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 586 3211
Mobil:
0940 812 995, 0949 181 786
Fax:
(055) 623 25 72
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 07 Bratislava, Jasovská 3131/29
Sídlo:
851 07 Bratislava, Jasovská 3131/29

Top Služby:

Telefónne čislo:
058 / 732 30 32
Mobil:
0907 660 232
Fax:
058 / 732 30 32
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 ROŽŇAVA, Námestie baníkov 36
Sídlo:
048 01 ROŽŇAVA, Námestie baníkov 36

Top Služby: