Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy, fakulta zdravotníctva
 

Výsledok:

277 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 45248562, (02) 45248563
Mobil:
(043) 5320822
Fax:
(02) 45248565, (02) 45248565
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 06 Bratislava, Dvojkrížna 49
Sídlo:
821 06 Bratislava, Dvojkrížna 49

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 62410798
Mobil:
(02) 48214713
Fax:
(055) 6330252, (055) 6330252
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Hutnícka 20
Sídlo:
040 01 Košice, Hutnícka 20

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4153053
Mobil:
(041) 5002068
Fax:
(041) 5620762, (041) 5620762
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, Jančeka 14
Sídlo:
034 01 Ružomberok, Jančeka 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4148334, (048) 4143567
Mobil:
(048) 4143568
Fax:
(02) 43638036, (02) 43638036
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Majerská cesta 3
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Majerská cesta 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 6405704
Mobil:
(031) 5623367, (031) 5623983
Fax:
(02) 63531548, (02) 63531548
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 03 Pezinok-Grinava, Myslenická 19
Sídlo:
902 03 Pezinok-Grinava, Myslenická 19

Top Služby:

Telefónne čislo:
(058) 7322995
Mobil:
0905 665 893
Fax:
(058) 7885470, (058) 7885470
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožnava, Šafárikova 112
Sídlo:
048 01 Rožnava, Šafárikova 112

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6579521
Mobil:
(043) 5821072
Fax:
(033) 5504153, (033) 5504153
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Bratislavská 4
Sídlo:
949 01 Nitra, Bratislavská 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 7235567, (041) 7002293
Mobil:
(037) 6550466
Fax:
(031) 5517536, (031) 5517536
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Galantská cesta 4
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Galantská cesta 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6214867
Mobil:
00421 905 899 098
Fax:
(02) 63531765, (02) 63531765
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
907 01 Myjava, Nádražná 79/6
Sídlo:
907 01 Myjava, Nádražná 79/6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6540341, (034) 6540343
Mobil:
(035) 6448523
Fax:
(034) 6540342, (034) 6540342
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
907 01 Myjava, Komenského 302/1
Sídlo:
907 01 Myjava, Komenského 302/1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7591780, (051) 7591781
Mobil:
(051) 7591782
Fax:
(051) 7721214
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, Pod Kalváriou 373
Sídlo:
955 01 Topožčany, Pod Kalváriou 373

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 62410987, (02) 43638308
Mobil:
(036) 2333504
Fax:
(02) 43638306, (02) 43638306
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 02 Bratislava, Rusovská cesta 9
Sídlo:
851 02 Bratislava, Rusovská cesta 9

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5078511
Mobil:
(055) 7998386
Fax:
(041) 5078513, (041) 5078513
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Súvoz 1
Sídlo:
911 01 Trenčín, Súvoz 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(0915) 970392
Mobil:
(02) 44634074, (02) 44634134
Fax:
(0905) 682972, (0905) 682972
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Okružná 1301/74
Sídlo:
071 01 Michalovce, Okružná 1301/74

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4717051, (048) 4717044
Mobil:
(052) 7877212, (052) 7877213
Fax:
(048) 4162646, (048) 4162646
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 00 Banská Bystrica 5, Sládkovičova 45
Sídlo:
974 00 Banská Bystrica 5, Sládkovičova 45

Top Služby: