Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy, fakulta zdravotníctva
 

Výsledok:

16 ks nájdených
Telefónne čislo:
0905 421 791
Mobil:
0907 558 087/ 0905 421 791
E-mail:
Poštová adresa:
941 42 Veľké Lovce, 550
Sídlo:
941 48 Podhájska, areál termálneho kúpaliska Podhájska, oproti Rímskych kúpeľov (NOVE ZAMKY NZ)

Top Služby:

Telefónne čislo:
0905 381 465
E-mail:
Sídlo:
010 01 Žilina, Štúrova 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 33 286 13 68
Mobil:
0905 500 455
Fax:
00421 2 547 777 80
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Piesťany, Hlboká 7200/104
Sídlo:
921 01 Piesťany, Hlboká 7200/104

Top Služby:

Telefónne čislo:
034 / 659 00 84
Mobil:
0903 700 162
Fax:
034 / 659 00 86
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 10 Bratislava, Chotárna 45
Sídlo:
851 10 Bratislava, Chotárna 45

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 / 657 51 53
Mobil:
0907 736 270
Fax:
02 321 113 01
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
942 03 Úľany nad Žitavou, Hlavná 200
Sídlo:
942 03 Úľany nad Žitavou, Hlavná 200

Top Služby:

Telefónne čislo:
057 768 35 95
Mobil:
0915 939 354
Fax:
057 768 31 10
E-mail:
Poštová adresa:
067 81 Belá nad Cirochou, Tajch 763/22
Sídlo:
067 81 Belá nad Cirochou, Riečna 37

Top Služby:

Telefónne čislo:
0905 485 654
E-mail:
Poštová adresa:
985 26 Málinec, Kinová 325/21
Sídlo:
985 26 Málinec, Nám. SNP 50/17

Top Služby:

Telefónne čislo:
035/6418146
Mobil:
0908588519
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, J. Kráľa 14
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, J. Kráľa 23

Top Služby:

Telefónne čislo:
0905623488
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Palatínova 14
Sídlo:
945 01 Komárno, Palatínova 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
037/6531159
Mobil:
0905613487
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Dlhá 25
Sídlo:
949 01 Nitra, Dlhá 25

Top Služby:

Telefónne čislo:
.
Mobil:
0911054777
Poštová adresa:
013 41 Dolný Hričov, Na Plzák
Sídlo:
013 41 Dolný Hričov, Na Plzák

Top Služby: