Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy, fakulta zdravotníctva
 

Výsledok:

22 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 35 642 62 91
Mobil:
0905 893 867
Fax:
(056) 6981152, (056) 6981152
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 03 Lučenec, Rúbanisko III 2804/7
Sídlo:
984 03 Lučenec, Rúbanisko III 2804/7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5547127
Mobil:
00421 903 444 943
Fax:
(034) 6216205, (034) 6216205
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava - Petržalka, Tupolevova 1
Poštová adresa:
821 06 Bratislava, Krajinská u. 80
Sídlo:
851 01 Bratislava - Petržalka, Tupolevova 1
Sídlo:
821 06 Bratislava, Krajinská u. 80

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 32 652 71 27
Mobil:
00421 31 559 10 13
Fax:
00421 55 789 57 03
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 21 Jahodná, č. 182
Sídlo:
930 21 Jahodná, č. 182

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 34 660 52 63
Mobil:
00421 903 570 149
Fax:
00421 44 559 15 75
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
913 11 Trenčianske Stankovce, Sedličná 223
Sídlo:
913 11 Trenčianske Stankovce, Sedličná 223

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 / 557 71 20
Mobil:
00421 911 715 331
Fax:
00421 35 649 32 51
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 23 Košice 23 - KVP, Bauerova 1190/2
Sídlo:
040 23 Košice 23 - KVP, Bauerova 1190/2

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 35 647 72 72
Mobil:
00421 903 451 324
Fax:
00421 46 5469 752
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
941 34 Jasová, č. 282
Sídlo:
941 34 Jasová, č. 282

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 37 651 5752
Mobil:
00421 910 124 702
Fax:
00421 51 771 0411
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava, Švabinského 22
Sídlo:
851 01 Bratislava, Švabinského 22

Top Služby:

Telefónne čislo:
058 788 2308
Mobil:
0918 658 328, 0918 788 143
Fax:
058 788 2310
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Kollárova 55
Sídlo:
036 01 Martin, Kollárova 55

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 799 6091, 055 635 1861 - Jana Bodnárová
Mobil:
0918 062 353
Fax:
055 6325 186
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
908 51 Holíč, Kopčanská 72/68
Sídlo:
908 51 Holíč, Kopčanská 72/68

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 444 42572
Mobil:
0903 419 286
Fax:
025 244 49 01
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 10 Dolný Štál, č. 294
Sídlo:
930 10 Dolný Štál, č. 294

Top Služby: