Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy, fakulta zdravotníctva
 

Výsledok:

13 ks nájdených
Telefónne čislo:
(038) 5327934
Mobil:
0905 348 359
Fax:
(036) 6355612, (036) 6355612
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 07 Nitra-Janíkovce, Slamkova 14
Sídlo:
949 07 Nitra-Janíkovce, Slamkova 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 773 2596
Mobil:
0905 217 826
Fax:
(042) 4261620, (042) 4261620
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
059 51 Poprad-Matejovce, Allendeho 2756/30
Sídlo:
059 51 Poprad-Matejovce, Allendeho 2756/30

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44638567
Mobil:
+421/911 145 461
Fax:
(02) 44638568, (02) 44638568
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 03 Bratislava - Petržalka, Lachova 9
Sídlo:
851 03 Bratislava - Petržalka, Lachova 9

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 776 2249
Mobil:
0903 638 024
Fax:
031 558 1480
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Levočská 211/2
Sídlo:
058 01 Poprad, Levočská 211/2

Top Služby:

Telefónne čislo:
036 639 2075
Mobil:
0918 391 165
Fax:
036 639 2079
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 13 Tulčík, č. 40
Sídlo:
082 13 Tulčík, č. 40

Top Služby: